CENTER STAND KIT

ขาตั้งคู่สำหรับ TRIUMPH รุ่น NewT100 , STREET TWIN , STREET CUP , STREET SCRAMBLER ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ยกขึ้นง่าย บาลานซ์ดี ผ่านการทดสอบจากการใช้งานจริงจนมั่นใจในคุณภาพ สามารถติดตั้งเองได้ !!! รถรุ่น Street Twin , Street Scrambler , Street Cup แนะนำควรติดตั้งคู่กับแผ่นกันขาตั้ง !!! - ขาตั้งคู่ราคาชุดละ 3,000 บาท - แผ่นกันขาตั้งราคาชุดละ 450 บาท

!!! รถรุ่น Street Twin , Street Scrambler , Street Cup แนะนำควรติดตั้งคู่กับแผ่นกันขาตั้ง ราคาชุดละ 450 บาท !!! !!! FOR THE STREET TWIN , STREET SCRAMBLER , STREET CUP MODELRECOMMENDED TO INSTALL WITH CENTER STAND BRACKET : 16 USD !!!